Bảng giá phòng

Phòng nhỏ
Giá mặc định
Single (1) Queen (2) Twin (2) Thêm giường/Phòng
$25 $25 $35 NA
Từ ngày 30/11/2012 Đến ngày 30/11/2012
Single (1) Queen (2) Twin (2) Thêm giường/Phòng
$25 $25 $35 NA
Phòng to
Giá mặc định
Single (1) Queen (2) Twin (2) Thêm giường/Phòng
$25 $30 $35 NA